Contemporary Art Center

Конкурс за проекти во Мобилна Монтажна Галерија

Центарот за современи уметностиСкопје

во соработка со општина Центар

објавува

ПОВИК

 

Повикот се однесува до сите ликовни уметници, куратори, мултимедијални и изведувачки уметници

и уметнички групи кои работат во областа на современата уметност  да поднесат

предлог проекти за самостојни или групни изложби и работилници кои ќе се реализираат во Мобилна / Mонтажнагалерија од 20 Јуни до 31 Октомври 2017 год.

(лоцирана во Скопје – Парк на Франкофонијата)

Финасиски ќе бидат поддржани 4 проекти (до 20,000 ден.) и 2 работилници( до 10,000 ден).

Вкупен буџет за Повикот изнесува 100,000 ден.

 

Read more...

Отворен повик

за наградата ДЕНЕС 2018 за млад визуелен уметник во Македонија до 35 години

 

Центарот за современи уметности - Скопје и ФРУ – Факултет за работи што не се учат Битола/ Скопје созадоволство го објавуваат Отворениот повик за наградата ДЕНЕС 2018 за млад визуелен уметник во Македонија до 35 години. Наградата ДЕНЕС се доделува на исклучителна и истакната тековна уметничка практика која вклучува критичко и естетско размислување и импементација и е единствена награда на млад визуелен уметник во Македонија.

Read more...

Изложба на фотографии: Homo Natura – Homo Technologicus

автор: Наташа Гелева

локација: Мобилна/Монтажна Галерија, среда, 21 мај, 2014, 20.00 ч., Парк на Франкофонијата, Скопје (Локацијата за поставување на галеријата е овозможена со поддршка на Општина Центар)

Homo Natura – Homo Technologicus

Read more...

Oтвoрањето на Мобилна/Mонтажна галерија на Центарот за современи уметности – Скопје

Мобилна Mонтажна Галерија на Центарот за Современи Уметности – Скопје

 

Отворање на Галеријата: Петок, 04 април, 2014, 20.00 ч., локација: Парк на Франкофонијата

 

Идејата за креирање на Мобилната монтажна галерија е резултат на потребата за независно делување во сопствен простор кој ќе биде препoзнаен како таков и кој нема да зависи од вољата на јавните културни институции и нивните интереси, туку ќе ги одразува идеите и креативните потенцијали на уметниците, независниот културен сектор и граѓаните.

Read more...

ПОВИК

Центарот за современи уметности - Скопје

објавува:

ПОВИК

до сите ликовни уметници, ликовни критичари и куратори, да поднесат

идеи за настани кои ќебидатреализираниво

Мобилна монтажнагалерија

во текот на 2014 година

Read more...

Filip Jovanovski - winner of YVAA DENES 2013 / Филип Јовановски добитник на наградата за млад ликовен уметник ДЕНЕС 2013

Still life: a collection from The working class goes to heaven

 

A still life is a real life.

Robert Wilson

 

The project is a small archive of several projects questioning the context of civil disobedience as a small intimate of the new revolution / change which calls in particular local and global political context, especially with prominent events in the last 2 years.

Read more...

Годишна награда за млад ликовен уметник ДЕНЕС 2013

Центарот за современи уметности – Скопје

Ве поканува на отворање на изложбата по повод доделување на
Годишната награда за млад ликовен уметник ДЕНЕС 2013

Номинирани: Зорица Зафировска, Дарко Алексовски, Марко Манев и Филип Јовановски

Понеделник, 24 јуни, 2013, 20.30 ч., Галерија на Младински културен Центар – Скопје ("Кеј Димитар Влахов" бб, 1000 Скопје)

The Contemporary Art Centеr – Skopje

Cordially invites You to attend the opening of the
Exhibition for Young Visual Artists Annual Award DENES 2013

Nominated: Zorica Zafirovska, Darko Aleksovski, Marko Manev & Filip Jovanovski
Monday, June 24, 2013, 8:30 p.m., Gallery of Youth Cultural Center – Skopje (Kej Dimitar Vlahov b.b., 1000 Skopje)