Скулптурална инсталација: Саксафонист, Парк на Франкофонија, Општина Центар – Скопје

Автор: Озбег Ајваз, скулптор Скопското корзо и начинот на живот претставува инспирација за голем број уметници а уште повеќе буди носталгија и убави спомени кај голем број Скопјани. Бројни се старинските топоними и локации низ Скопје а уште побројни се

Calls

ПОВИК

до сите уметници, ликовни критичари и куратори, да поднесат предлог проекти/изложби кои ќе бидат реализирани во период мај – октомври

Read More »

ПОВИК

Центарот за современи уметности – Скопје објавува:  ПОВИК до сите ликовни уметници, ликовни критичари и куратори, да поднесат предлог проекти/изложби кои ќе

Read More »

Featured
Stories

Comunity Initiatives

Патокази и Информативна табла за црквата Св. Ѓорѓија, Курбиново и Информативна табла за Преспанскиот регион

Локалната иницијатива е реализирана од страна на тимот на Центарот за современи уметности Скопје и локалните партнери: МЗ Курбиново, Младинско здружение за алтернативен туризам Повик –

„Држете растојание” за доброто на сите!

Акција посветена на борбата со Корона вирусот Акцијата „Држете растојание” настаната во екот на пандемијата на COVID-19 вирусот има за цел на директен и визуелно