ПОВИК

Центарот за современи уметности – Скопје

објавува:

ПОВИК

до сите ликовни уметници, ликовни критичари и куратори, да поднесат

предлог проекти/изложби кои ќе бидат реализирани во

Мобилна / Монтажнагалерија (локација: Парк на Франкофонија)

во текот на 2018 година

Во рамките на своите напори за создавање долгорочно одржлив независен простор за уметничко и граѓанско делување и изразување, Центарот за современи уметности Скопје овозможува

Финансиска поддршка на уметничката продукција во Мобилната / Mонтажна галерија како простор за слободно изразување и делување на уметниците, креативните групи, цивилниот сектор и креативните граѓански идеи.

Повикот кој го објавува Центарот се однесува на финансиска поддршка на 10 проекти.

Проектите можат да бидат самостојни или групни ликовни проекти, мултимедијални проекти на уметници/куратори/уметнички групи кои ќе бидат целосно реализирани до крајот на ноември  2018 год. во соработка со Центарот за современи уметности Скопје.

Финансиската поддршка на проектите ќе биде до 35,000.00 ден. (од проект)

Оние настани коишто нема да бидат поддржани и доколку комисијата смета дека е потребно, а авторите прифаќаат, истите можат да бидат просторно и логистичко/технички поддржани и имплементирани во Галеријата во текот на 2018 година.

Пристигнатите проекти ќе бидат селектирани од страна на жири комисија на Центарот.

Не постојат ограничувања во изборот на медиумот, или пак во старосната граница на авторите. 

Дополнителни информации и пријави можат да се добијат на следната адреса:

Центар за современи уметности – Скопје, Македонија
Бул. Гоце Делчев, ДТЦ Мавровка Ламела А 1/10, 1000 Скопје
тел/факс: 02 3 133 5 41
e-mail: scca@scca.org.mk
www.cac.org.mk

Краен рок за пријавување: пoнеделник, 30 април 2018, до 16,00 ч.
(електронски: e-mail: scca@scca.org.mk , по пошта или во канцеларија на погоре наведената адреса)

Спроведувањето на проектот Изложби во „Мобилна /Монтажна галерија“ на Центарот за современи уметности Скопје  е финансиски поддржан од Министерство за култура на РМ и Град Скопје.

https://cac.org.mk/images/formular/Formular_Prijava_2018.doc

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk