Локалната иницијатива: (видео) КАЛИНКА, посветено на сите производители и одгледувачи на калинки.

Видеото е снимано 226 дена во Овоштарникот на Даниел Марџиев во атарот на с. Пирава, Валандово Калинка (Punica Granatum) Калинката со векови е симбол на плодноста и изобилието, она што порано биле митови за нејзината благотворност денеска го потврдува современата наука. Античкиот  симбол на плодноста и изобилието денеска е симбол на здравата храна и лековитост […]

Локалната иницијатива: (видео) КАЛИНКА, посветено на сите производители и одгледувачи на калинки.

Видеото е снимано 226 дена во Овоштарникот на Даниел Марџиев во атарот на с. Пирава, Валандово Калинка (Punica Granatum) Калинката со векови е симбол на плодноста и изобилието, она што порано биле митови за нејзината благотворност денеска го потврдува современата наука. Античкиот  симбол на плодноста и изобилието денеска е симбол на здравата храна и лековитост […]