Патокази и Информативна табла за црквата Св. Ѓорѓија, Курбиново и Информативна табла за Преспанскиот регион

Локалната иницијатива е реализирана од страна на тимот на Центарот за современи уметности Скопје и локалните партнери: МЗ Курбиново, Младинско здружение за алтернативен туризам Повик – Битола/Ресен и општина Ресен. Финасиски поддржано од Министерство за култура за 2020, интердисциплинарни проекти. Преспа / Курбиново Свиен во пазувите на Пелистер и Галичица Преспанскиот регион претставува ризница на природното […]