Локална Иницијатива Партизански споменик – Споменик на паднатите борци , Виница

Во изминатиот период Центарот за соверемени уметности Скопје во соработка со Извидничкиот одред Армонија од Виница и локалниот Младински велосипедски клуб од Виница зеднички работеа на уредување и рехабилитацијата на просторот на спомен облежје на загинатите партизани во месноста Вршидол, во близина на Виница на ограноците на планината Плачковица.

Идејата на оваа Локална иницијатива е да се уреди пристапот и просторот околу партизанскиот споменик кој досега беше заборавен од страна на надлежните.

Во рамките на Локалната иницијативата изработени се и поставени клупи за одмор, комплетно е уредена и обновена околината на споменикот, расчистени се пристапните патеки и поставени се патоказни табли. Самиот споменик односно споменичната целина  е освежена и направена достапна за јавноста.

Споменикот е подигнат во чест на паднатите борци за слобода: Ванчо Прке, Ванчо Китанов, Александар Митрев и Tодор Дончов Арсов, кои како истакнати партизани и скоевци ја организирале и предводеле антифашистичката борба во овој дел на Македонија, загинале во воените дејствија во непосредна близина каде што се наоѓа споменикот по дојава на фашистичките колаборационисти и шпиуни на 21 мај 1943.

Проектот е спроведен од страна на Центар за современи уметности Скопје со финансиска поддршка од Фондација отворено општество Македонија.

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk