Андреј Ѓеоргиевски – ИДЕНТИТЕТ

“Архитектот ја зaмислува театарската позадина, го пишува сценариото и ги насочува  одговорите”, (Чуми).

 Со превземање на примерот на деконструктивниот пристап на Чуми, авторот има за цел да ја анализира концептуалната темпоралност својствена на ова поднебје.

Концептуалната конфузија што се огледува во сите аспекти од нашето постоење изминативе неколку децении, природно се манифестира врз архитектонскиот израз како некохерентна мешавина од различни пристапи, која во својата потрага по личен идентитет резултира  со конфузен архитектонски израз олицетворен во општиот урбанистички хаос и Скопје 2014.

Во отсуство на кохеретен национален наратив се јавува потреба за концептуална катарза, која би не натерала да се запрашаме кој е нашиот личен автентичен идентитет.

Андреј Ѓеоргиевски, Скопје, Р.Македонија

Образование: ENSA – Lyon 2013-2015, Архитектонски Факултет – Скопје 2015-2021

Групна изложба: изложба во склоп на Бела Ноќ 2020 на тема Пантареј

Контакт : Instagram – @dre_gyg

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk