ПОВИК ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИ ИНИЦИЈАТИВИ

Овој повик се однесува на поддршка на различни Локални иницијативи кои би се спроведувале
на ниво на заедници во првата половина на 2023 година.

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk