Поубава природа за секое дете!

Локална иницијатива во с.Камењане, Општина Боговиње

Период на реализација: Јуни/Јули 2022

Центарот за современи уметности -Скопје ја реализираше заедно со Младински совет од Боговиње

Едукативни работилници за млади, за промените кои се направени на места каде што предходно биле дивни депонии а сега се рекреативни центри, во близина на водопадите во Камењане, Општина Боговиње.

На работилница се употребуваа материјали кои можат да се рециклират и воедно младите научија повеќе за рециклирањето, заштитата на природата, и важноста на Шар Планина како Национален парк. Работилницата ја оддржаа уметници и професор/биолог од Општина Боговиње.

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk