Скулптурална инсталација: Враќање на Партизанот, С. Ростуше, Општина Маврово-Ростуше

Автор: Адем Сулејманоски, уметник Идејата за оваа скулптурална интервенција доаѓа од с.Ростуше – Општина Маврово-Ростуше предел со исклучително партизанско и антифашистичко наследство и бројни паднати жртви за време на Втората светска војна. Во овој контекст идејата на скулптуралната интервенција “Враќање на партизанот“ на ликовниот уметник Адем Сулејманоски од с.Ростуше претставува приднос кон зачувување на нашето […]