Креативна акција: „Пинокио во градинка, децата дома“! 26 јуни 2024.

Креативна акција во која јунаците од приказните и цртаните филмови им помагаат на прилепчани во нивните напори да проработи градинката во населбата Точила во Прилеп.

Идејата е да се алармира локалната но и целата јавност во Македонија за недостатокот на јавни установи за згрижување на деца во Прилеп. Она што е особено важно е дека оваа градинка е особено важна за граѓаните од ранливите категории и семејствата со минимални примања, бидејќи тие не можат да си дозволат приватни установи за сместување на децата, а неможноста истите да бидат примени во друга јавна установа за згрижување деца ги ограничува родителите во обезбедувањето работни ангажмани, а со тоа и егзистенција на семејствата.

Настанот и акцијата се поддршка на групата Урбани уметнички акции, ЗГ Станица П.Е.Т и жителите на населбата Точила и градот Прилеп.

По завршувањето на настанот елементите и делата ќе бидат подарени на градинката за да ги украсуваат нејзините ѕидови и училници и да ги радуваат децата кога истата ќе биде отворена – што се надеваме дека ќе биде во блиска иднина.

Share this article:
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk