ПОВИК

до сите уметници, ликовни критичари и куратори, да поднесат предлог проекти/изложби кои ќе бидат реализирани во период мај – октомври 2023 год. во Мобилна / Монтажна галерија (локација: Парк на франкофонија) Краен рок за пријавување: 25 април 2023 год. Центарот за современи уметности – Скопје овозможува Финансиска поддршка на уметничката продукција во Мобилната / Монтажна […]

ПОВИК

Центарот за современи уметности – Скопје објавува:  ПОВИК до сите ликовни уметници, ликовни критичари и куратори, да поднесат предлог проекти/изложби кои ќе бидат реализирани во Мобилна / Монтажнагалерија во период септември – ноември 2021 година Во рамките на своите напори за создавање долгорочно одржлив независен простор за уметничко и граѓанско делување и изразување, Центарот за современи уметности Скопје […]

ПОВИК 

Центарот за современи уметности – Скопје објавува:  ПОВИК до сите ликовни уметници, ликовни критичари и куратори, да поднесат предлог проекти/изложби кои ќе бидат реализирани во Мобилна / Монтажнагалерија во период септември – ноември 2021 година Во рамките на своите напори за создавање долгорочно одржлив независен простор за уметничко и граѓанско делување и изразување, Центарот за современи уметности Скопје […]

ПОВИК ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИ ИНИЦИЈАТИВИ

Овој повик се однесува на подршка на различни локални иницијативи кои би се спроведувле на ниво на заедници, а е дел од проектот „Креативни Заедници“ кој Центарот за современи уметности го имплементира со поддршка на Проектот на УСАИД за граѓанско учество.

ПОВИК 2019

Центарот за современи уметности – Скопје објавува:  ПОВИК до сите ликовни уметници, ликовни критичари и куратори, да поднесат предлог проекти/изложби во Мобилна / Монтажнагалерија (Локација: Парк на франкофонија)  кои ќебидатфинасиски поддржани од страна на Центарот во текот на 2019 година Во рамките на своите напори за создавање долгорочно одржлив независен простор за уметничко и граѓанско делување и изразување, Центарот […]

ПОВИК

Центарот за современи уметности – Скопје објавува: ПОВИК до сите ликовни уметници, ликовни критичари и куратори, да поднесат предлог проекти/изложби кои ќе бидат реализирани во Мобилна / Монтажнагалерија (локација: Парк на Франкофонија) во текот на 2018 година Во рамките на своите напори за создавање долгорочно одржлив независен простор за уметничко и граѓанско делување и изразување, Центарот за современи уметности […]