ХИПЕРАКТИВЕН АГОРАФОБИК

Изложба на цртежи од Ертунч Сали 02. Септември 2022 год., во 20.00 ч. Мобилна/Монтажна галерија Алтер его (латински „другото јас“, „doppelgänger“) значи алтернативно свое, за кое се верува дека се разликува од нормалното или вистинското, оригинално, свое на една личност. Создавањето на своето алтер его бара пронаоѓање на своето друго јас, оној со различна личност. […]

Драганчо Таневски „Едукативна меморија“, 19.11.2021

„Едукативна меморија“ е мултимедијална и интерактивна уметничка инсталација која е составена од фотографии, видео проекции, звук и рачно изработена хартија.  „Едукативна меморија“ е дел од проектот Green Canvas преку кој се етаблира одржливоста како принцип на дејствување за користење на ресурсите, во кој треба да се гарантира трајно задоволување на потребите со зачувување на природниот […]

Маја Танева

Соочување / пандемско емоционално соочување Дали се враќаме во нормалност на живеењето? Какво ќе биде тоа нормално секојдневие?  Кои белези и промени ги остави ова искуство врз нас?  Во Пандемско емоционално соочување, како метафорнична инспирација на авторот се Вилинските коњчиња, најосетливите инсекти во природата кои се сметаат за индикатори на трансформација, победа, слобода и креативност. Индустриските челични јажиња, […]

Андреј Ѓеоргиевски – ИДЕНТИТЕТ

“Архитектот ја зaмислува театарската позадина, го пишува сценариото и ги насочува  одговорите”, (Чуми).  Со превземање на примерот на деконструктивниот пристап на Чуми, авторот има за цел да ја анализира концептуалната темпоралност својствена на ова поднебје. Концептуалната конфузија што се огледува во сите аспекти од нашето постоење изминативе неколку децении, природно се манифестира врз архитектонскиот израз […]

Драганчо Таневски „Едукативна меморија“,

„Едукативна меморија“ е мултимедијална и интерактивна уметничка инсталација која е составена од фотографии, видео проекции, звук и рачно изработена хартија.  „Едукативна меморија“ е дел од проектот Green Canvas преку кој се етаблира одржливоста како принцип на дејствување за користење на ресурсите, во кој треба да се гарантира трајно задоволување на потребите со зачувување на природниот […]

Mobile Gallery

Gallery will be mobile and easy montage, it will be located on same place maximally up to 3-4 weeks (period enough for 3-4 projects)  and after that gallery will change its micro location (this will have to be done because of easy getting licenses for installing gallery in public space). Considering that Skopje does not […]